ข่าวประกาศ
•   รายชื่อผู้ได้รับเงินหารเฉลี่ย ผลงานเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 อัพเดท 28/8/2562  [  28/08/2019 13:13:56  ]
•   ใบลงทะเบียน + รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นปุ๋ย 633 ท่องเที่ยวญี่ปุ่น  [  20/08/2019 08:54:50  ]
•   ประกาศเรื่อง ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ(PA) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง MDP ฉบับอัพเดต  [  17/08/2019 10:41:13  ]
•   โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคม 2562 โปรโมชั่นอบรม Point Of Travel (PT)  [  08/08/2019 12:43:56  ]
•   รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่น ซ้าย 612 ขวา 612 ผลงานเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2562  [  08/08/2019 12:43:33  ]
•    ตารางบรรยายสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  [  31/07/2019 14:21:02  ]
•   ตารางบรรยายทั่วประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  [  31/07/2019 14:20:33  ]
•   4x6 จำนวน 33 รูป 5*7 จำนวน 4 รูปคะ  [  31/07/2019 14:20:13  ]
•   รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 ท่านใดที่ยังไม่ส่งหน่าบัญชีกรุณาส่งหน่าบัญชีด้วยค่ะ  [  25/07/2019 17:44:25  ]
•   ประกาศเรื่อง ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ(PA) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง MDP  [  24/07/2019 13:34:37  ]
•   ประกาศ แจ้งสำหรับท่านที่จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิงในราคาถูก  [  24/07/2019 13:32:15  ]
•   ประกาศปรับราคายาน้ำสมุนไพรโหย่งหิงขวดใหญ่  [  22/07/2019 16:54:33  ]
•   รายชื่อ MDP ขึ้นตำแหน่งประจำเดือนมิถุนายน 2562  [  13/07/2019 09:48:11  ]
•   โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โปรโมชั่นอบรม Point Of Travel (PT)  [  08/07/2019 14:08:51  ]
•   รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 ท่านใดที่ยังไม่ส่งหน่าบัญชีกรุณาส่งหน่าบัญชีด้วยค่ะ  [  03/07/2019 11:28:11  ]
•   ตารางบรรยายทั่วประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [  02/07/2019 12:16:18  ]
•   ตารางสัญจร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [  02/07/2019 12:14:22  ]
•   ตารางบรรยายสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [  02/07/2019 12:13:29  ]
•   ใบลงทะเบียน + รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นซ้าย1 ขวา1 เดือนมิถุนายน 2562  [  02/07/2019 12:12:59  ]
•   ตารางoppสำนักงานใหญ่ มิ.ย.62 อัพเดท 13/6/62 ( มีเปลี่ยนแปลงวันจับรางวัล )  [  17/06/2019 10:05:37  ]
•   รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลพิเศษ ผลงานโปรโมชั่นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562  [  12/06/2019 16:03:39  ]
•   รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลพิเศษ ผลงานโปรโมชั่นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562  [  12/06/2019 16:03:35  ]
•   รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลพิเศษ ผลงานโปรโมชั่นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562  [  12/06/2019 10:17:23  ]
•   รายชื่อ MDP ขึ้นตำแหน่งประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [  12/06/2019 10:16:57  ]
•   ใบลงทะเบียน + รายชื่อผู้ผ่านโปรโมชั่นซ้าย1 ขวา1 เดือนพฤษภาคม 2562  [  07/06/2019 12:15:20  ]
•   ประกาศ โปรโมชั่น เดือน มิ.ย. 62  [  07/06/2019 12:14:57  ]
•   แจ้งปรับเปลี่ยน ตารางสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน มิ.ย 62  [  07/06/2019 12:14:31  ]
•   ประกาศการจับรางวัล ที่ สนญ และการจับรางวัลที่ย้ายมากจากรัชดา  [  07/06/2019 12:14:10  ]
•   เอกสารข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าอเมริกา+แคนาดา  [  29/05/2019 09:17:35  ]
•   ประกาศผลการจับรางวัล JC SHOP 26 พฤษภาคม 2562  [  27/05/2019 13:59:21  ]
•    กำหนดการท่องเที่ยวรัสเซีย กรุ๊ปที่1 วันที่ 18-23 มิ.ย.62 กรุ๊ปที่2 วันที่ 21-26 มิ.ย. 62  [  24/05/2019 16:08:26  ]
   << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...   ถัดไป >> ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ