งดบรรยาย และเยี่ยมชมโรงงานงานปุ๋ย
งดบรรยาย และเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ย
ประกาศแจ้งวันอบรมโปรโมชั่นซ้าย1 ขวา1 ผลงานเดือน ตุลาคม-พฤศ
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าบริหารตำแหน่ง MDP เพื่อรับบัตรเข
ประกาศผลการจับรางวัล JC SHOP 24 พฤศจิกายน 2562
โปรโมชั่นเดือนธันวาคม 2562 ลุ้นจับรางวัลท่องเที่ยวล่องเรือ
รายชื่อ MDP ขึ้นตำแหน่งประจำเดือนตุลาคม 2562
ตารางoppสำนักงานใหญ่ พ.ย. 62
ตารางบรรยายทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ตารางสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[ ดูประกาศทั้งหมด ]