รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH321183-4   ณัชพล แสนเริง 1 1 04/11/2020 17:21:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
2 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 04/11/2020 17:36:34 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 04/11/2020 21:39:02 1 รายได้ >=10,000 บาท
4 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 12/11/2020 14:18:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
5 A702244-1   MEY SOKNAK 2 2 13/11/2020 11:11:14 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 B202736-1   NHOEM POV 2 2 13/11/2020 12:22:51 2 รายได้ >=10,000 บาท
7 TH418359-12   CHHUN SOKLY 2 2 13/11/2020 12:26:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 B243931-1   SLAH PATREY 1 1 13/11/2020 12:49:47 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 KH005655-2   SEM SINO 2 2 13/11/2020 17:18:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
10 B132347-1   LY CHAMNAN 1 1 13/11/2020 22:40:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
11 A635653-1   กัญจน์ปภัสสร วงศ์ทานันท์ 2 2 15/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
12 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 2 2 15/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 TH435631-1   KOEM VANNA 2 2 15/11/2020 12:36:34 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 B172727-1   HUOY SAVET 2 2 15/11/2020 18:23:50 2 รายได้ >=10,000 บาท
15 B043718-1   NGIM THIDA 1 1 15/11/2020 21:46:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
16 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 16/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
17 B279359-1   SEM CHOMROEUN 2 2 16/11/2020 12:18:39 2 รายได้ >=10,000 บาท
18 B198266-1   สามารถ สุขสำราญ 2 2 16/11/2020 16:37:17 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 B235935-1   KY CHANLA 1 1 16/11/2020 19:57:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
20 B200805-1   LY RONG 1 1 16/11/2020 20:04:08 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 B280962-1   HOM SRA 2 2 16/11/2020 21:19:45 2 รายได้ >=10,000 บาท
22 TH123252-1   บุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ 1 1 17/11/2020 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
23 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 17/11/2020 15:34:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
24 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 2 2 17/11/2020 20:47:11 2 รายได้ >=10,000 บาท
25 TH098460-1   SON CHAYORNG 1 2 17/11/2020 22:26:23 1 รายได้ >=10,000 บาท
26 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 18/11/2020 16:13:21 1 รายได้ >=10,000 บาท
27 B279357-1   PAN NEANG 2 2 18/11/2020 20:29:37 2 รายได้ >=10,000 บาท
28 B282421-1   NA BUATHONG 2 2 19/11/2020 20:55:46 2 รายได้ >=10,000 บาท
29 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 2 2 19/11/2020 21:25:17 2 รายได้ >=10,000 บาท
30 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 2 2 21/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
31 TH412611-2   ภคมน ปักเข็ม 1 1 21/11/2020 14:06:49 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
32 B229297-1   OUKHAM SOUPHANTHONG 1 1 21/11/2020 16:46:19 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
33 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 2 2 21/11/2020 18:06:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
34 TH466261-1   REN KHEAV 2 2 21/11/2020 19:12:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
35 A921622-1   CHHOEUN + CHHEAN CHHORN 1 1 21/11/2020 19:41:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
36 TH500022-1   สุวรรณี สุวรรณศร 1 1 21/11/2020 21:40:09 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
37 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 1 1 21/11/2020 22:59:21 1 รายได้ >=10,000 บาท
38 TH240443-1   บุญนำ นาคประเสริฐ 1 2 22/11/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
39 A953807-1   RIT SARET + BENG SRUON 2 2 22/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
40 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 1 22/11/2020 11:21:07 1 รายได้ >=10,000 บาท
41 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 22/11/2020 11:21:57 2 รายได้ >=10,000 บาท
42 TH352352-1   สมพร วงศ์มาสา 1 1 22/11/2020 12:26:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
43 B178070-1   ENG CHANTHANG 1 1 22/11/2020 13:55:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
44 B284425-1   HANG TIT 3 2 22/11/2020 14:33:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
45 B289814-1   PHANN PHANO 1 1 22/11/2020 14:42:34 1 -
46 KH005266-2   LOCH SOK AN 1 1 22/11/2020 15:41:42 1 รายได้ >=10,000 บาท
47 A482839-1   กนกวรรณ คัญใหญ่ 2 2 22/11/2020 17:53:52 2 รายได้ >=10,000 บาท
48 A641799-1   MR.PRUM DARA 2 2 22/11/2020 21:39:03 2 รายได้ >=10,000 บาท
49 TH055806-1   PHAN KEAK 2 2 22/11/2020 23:22:44 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
50 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 1 22/11/2020 23:34:26 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
51 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 2 2 23/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
52 A314164-1   วิชัย พุทธิพร + สุวรรณา พุทธิพร 1 1 23/11/2020 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
53 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 23/11/2020 13:35:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
54 B253863-1   สมร เป๊ะชาญ 1 1 23/11/2020 14:28:44 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
55 TH514721-1   กอบกฤต ทวีพลชา 1 1 23/11/2020 15:11:20 1 -
56 B099101-1   MR.CHEA POV MRS.PHAN LIHOU 2 1 23/11/2020 18:22:18 1 รายได้ >=10,000 บาท
57 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 23/11/2020 19:02:12 1 รายได้ >=10,000 บาท
58 B236168-2   ท้าววงจิด เมงว่าง 1 1 23/11/2020 21:42:22 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
59 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 23/11/2020 21:42:47 2 รายได้ >=10,000 บาท
60 B289369-1   นุ จงจิตวงศ์ 1 1 23/11/2020 21:43:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
61 A421365-1   อภิชาติ - วราพร จินตเกษกรรม 1 1 24/11/2020 12:22:26 1 รายได้ >=10,000 บาท
62 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 24/11/2020 14:23:15 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
63 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 2 2 24/11/2020 14:31:30 2 รายได้ >=10,000 บาท
64 A333369-3   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 24/11/2020 17:12:37 1 รายได้ >=10,000 บาท
65 A333369-1   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 2 2 24/11/2020 17:17:58 2 รายได้ >=10,000 บาท
66 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 2 2 24/11/2020 18:10:08 2 รายได้ >=10,000 บาท
67 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 2 2 24/11/2020 18:10:24 2 รายได้ >=10,000 บาท
68 B214976-1   KOV IEK 1 1 24/11/2020 19:43:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
69 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 1 1 24/11/2020 20:43:13 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
70 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 2 2 24/11/2020 20:47:42 2 รายได้ >=10,000 บาท
71 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 2 24/11/2020 20:53:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
72 A314948-2   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 2 24/11/2020 20:55:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
73 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 2 2 24/11/2020 21:30:25 2 รายได้ >=10,000 บาท
74 A704473-1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายดี เจ ซี 2 2 24/11/2020 21:35:49 2 รายได้ >=10,000 บาท
75 B229371-1   HIEK ETR 2 2 24/11/2020 21:51:11 2 รายได้ >=10,000 บาท
76 B279487-1   ธัญรดา โชคดี 1 1 24/11/2020 22:56:23 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
77 B206414-3   SEK NEANG 2 2 25/11/2020 12:08:51 2 รายได้ >=10,000 บาท
78 TH307629-1   หัสญา ศรีม่วง 1 1 25/11/2020 12:14:44 1 -
79 TH063464-1   รักษิณา บุญฉาย 1 1 25/11/2020 16:52:54 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
80 KH006255-9   SEM NAKRY 2 2 25/11/2020 19:08:25 2 รายได้ >=10,000 บาท
81 B226954-1   MARNG SINART 2 2 25/11/2020 19:54:22 2 รายได้ >=10,000 บาท
82 TH443985-1   THAI CHANBOL 2 2 25/11/2020 20:33:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
83 B211910-1   SUM DARY 2 2 25/11/2020 20:36:41 2 รายได้ >=10,000 บาท
84 B149854-1   สาริณี โชติวงศ์ชาคร 1 1 25/11/2020 20:37:05 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
85 B231306-1   ศรัณญา พงศ์ประภาพ 2 2 25/11/2020 20:43:43 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
86 B275456-1   SAY SET 2 3 25/11/2020 21:21:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
87 B290251-1   CHITH PHEAREAK 1 1 25/11/2020 21:27:46 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
88 B194810-8   MEAN SOKLANG 2 2 25/11/2020 21:32:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
89 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 2 2 25/11/2020 21:36:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
90 TH059783-1   SAN SREYNUON 2 2 25/11/2020 21:37:59 2 รายได้ >=10,000 บาท
91 B224017-1   MAM SONANG 2 1 25/11/2020 22:40:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
92 B176861-1   HENG TEANG 1 2 25/11/2020 22:47:50 1 รายได้ >=10,000 บาท
93 B206172-1   SRUN KIMSREAM 1 1 25/11/2020 22:52:58 1 รายได้ >=10,000 บาท
94 TH135716-1   ชฎาพร บำรุงผล 1 1 26/11/2020 13:37:39 1 -
95 A332229-1   สมบูรณ์ + ประเสริฐ คชวรรณ 1 1 26/11/2020 15:27:38 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
96 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 1 2 26/11/2020 15:45:02 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
97 TH446133-1   CHAY LEAP 1 1 26/11/2020 16:58:09 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
98 B207427-1   นฤลภัส พุทธทวีโซติ 1 1 26/11/2020 17:02:21 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
99 B260247-1   THAI LY 1 1 26/11/2020 17:22:34 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
100 B231902-1   วิพัฒน์ เพ็งจันทอง 1 1 26/11/2020 18:57:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
101 TH363544-1   พรสวรรค์ สมปัญญา 1 2 26/11/2020 19:58:07 1 รายได้ >=10,000 บาท
102 A001286-1   บจ. ทรัพย์เจริญ เคเค 2 2 26/11/2020 20:58:29 2 รายได้ >=10,000 บาท
103 TH470764-1   สุภาภร รามัญอุดมวสุ 2 2 26/11/2020 21:07:41 2 รายได้ >=10,000 บาท
104 B236716-1   สาวิตรี ธงทอง 1 1 26/11/2020 21:11:08 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
105 A021203-1   บจ.พิชานันท์ เทรดดิ้ง 2 2 26/11/2020 21:52:17 2 รายได้ >=10,000 บาท
106 A014458-1   นพรัตน์ แดงเย็น+ กัญญาภัค แดงเย็น 2 2 26/11/2020 21:53:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
107 TH013641-1   ทัศนียา ณ.ตะกั่วทุ่ง 1 1 27/11/2020 1 -
108 A012072-1   บริษัท ตง มอเตอร์ จำกัด 1 1 27/11/2020 11:18:05 1 รายได้ >=10,000 บาท
109 A564465-1   นิพัทธ นิพัทธสัจก์ 1 1 27/11/2020 13:09:31 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
110 A944980-1   อลงกรณ์ ฐานะการ +วาสินา บรรเทิงจิต 1 1 27/11/2020 13:30:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
111 TH037392-1   อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล+ ภัทรพล ทิศสุวรรณ์ 1 1 27/11/2020 13:38:47 1 -
112 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 2 1 27/11/2020 14:15:06 1 รายได้ >=10,000 บาท
113 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 2 2 27/11/2020 14:23:29 2 รายได้ >=10,000 บาท
114 A635653-2   กัญจน์ปภัสสร วงศ์ทานันท์ 1 1 27/11/2020 14:40:26 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
115 A106124-1   มัสยา + สัมพันธ์ สุวรรณนุช 1 2 2 27/11/2020 14:56:15 2 รายได้ >=10,000 บาท
116 A106126-1   มัสยา+ สัมพันธ์ สุวรรณนุช 3 1 1 27/11/2020 14:57:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
117 TH366433-1   SE CHOEUN 2 2 27/11/2020 19:52:32 2 รายได้ >=10,000 บาท
118 B275103-1   วิเชียร พลวาปี 1 1 27/11/2020 22:30:23 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
119 TH173446-1   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 2 2 27/11/2020 22:43:21 2 รายได้ >=10,000 บาท
120 TH283527-1   นัทธมนต์ เมธารักษ์สิวดี 1 1 27/11/2020 23:01:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
121 A059528-1   อัมพร เดชนัครินทร์ 2 2 28/11/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
122 A648634-1   จุฬาลักษณ์ คุณวิชา 2 2 28/11/2020 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
123 TH321183-2   ณัชพล แสนเริง 2 2 28/11/2020 11:52:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
124 A641799-7   MR.PRUM DARA 2 2 28/11/2020 12:25:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
125 B286181-1   NHOEM RIT 2 2 28/11/2020 14:53:31 2 รายได้ >=10,000 บาท
126 TH321183-1   ณัชพล แสนเริง 2 2 28/11/2020 15:36:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
127 TH173348-1   สนทยา โสสนุย 1 1 28/11/2020 15:40:53 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
128 TH433397-1   SEANG SOPHEA 1 1 28/11/2020 15:59:39 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
129 A142942-1   จารุวรรณ์ คงเดช 2 2 28/11/2020 16:15:25 2 รายได้ >=10,000 บาท
130 A690812-3   CHHEAN SOPHEAP 2 2 28/11/2020 16:26:02 2 รายได้ >=10,000 บาท
131 B143114-1   CHOR SOTHEAROEUN 2 1 28/11/2020 16:33:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
132 TH062732-1   วันทกานต์ ปานกลีบ 1 1 28/11/2020 16:46:12 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
133 B105717-1   อภิเชษฐ + สุณิชา เหมือนทอง 1 1 28/11/2020 17:14:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
134 B221930-1   HAI PISRY 1 1 28/11/2020 17:37:55 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
135 B146656-1   NAY CHHUNEANG 2 2 28/11/2020 17:58:37 2 รายได้ >=10,000 บาท
136 B041434-1   PHAN ROMDUOL+ SEK CHHENG 1 1 28/11/2020 18:00:36 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
137 TH094594-1   PREUL YUNG 2 2 28/11/2020 18:05:34 2 รายได้ >=10,000 บาท
138 B191345-1   SUONG SOKLEK 2 2 28/11/2020 18:05:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
139 B211482-1   LY MUY YI KHAIM MOT 1 1 28/11/2020 18:09:17 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
140 B267416-2   HON SENGHAI 1 1 28/11/2020 18:22:44 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
141 A756862-1   CHHEAN RINA 1 2 28/11/2020 18:33:05 1 รายได้ >=10,000 บาท
142 B082789-1   OEURN MOUY CHHENG + MENGLY ICH 1 1 28/11/2020 18:43:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
143 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 1 28/11/2020 19:16:54 1 รายได้ >=10,000 บาท
144 A314948-4   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 28/11/2020 20:01:02 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
145 B242101-1   ลมูล บุญทัน 1 1 28/11/2020 20:10:34 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
146 B282225-1   เพียงใจ ประมาชิต 1 1 28/11/2020 20:28:10 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
147 TH437217-1   LY SAN 1 1 28/11/2020 20:33:42 1 รายได้ >=10,000 บาท
148 A977995-1   TOEUY SARE 1 1 28/11/2020 21:11:34 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
149 TH301954-1   จ.ท.พิชิต เจริญธรรม 1 1 28/11/2020 21:43:19 1 -
150 B236962-1   CHHON CHAMPEY 2 2 28/11/2020 21:46:28 2 รายได้ >=10,000 บาท
151 TH172575-1   UON KHLEY 1 1 28/11/2020 21:50:35 1 รายได้ >=10,000 บาท
152 TH437026-1   KHEAB KANROET 2 2 28/11/2020 21:58:14 2 รายได้ >=10,000 บาท
153 A612994-1   Khuonh Sokunthea 1 2 28/11/2020 22:39:28 1 -
154 A283688-1   บจ.พิชานันท์ เทรดดิ้ง 1 1 28/11/2020 22:56:37 1 รายได้ >=10,000 บาท
155 B179183-1   HOEM SREYTOUCH 2 1 28/11/2020 23:07:36 1 รายได้ >=10,000 บาท
156 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 1 2 28/11/2020 23:21:42 1 รายได้ >=10,000 บาท