รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH475838-1   สมควร ขุนนคร และ ประนอม ประมวลทรัพย์ 1 1 06/05/2024 16:50:29 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
2 A020374-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 4 2 10/05/2024 17:05:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
3 A468337-1   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 11/05/2024 23:25:28 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
4 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 3 4 14/05/2024 17:24:40 3 รายได้ >=10,000 บาท
5 B069697-1   OU TOUCH 1 1 14/05/2024 21:30:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
6 A702244-1   MEY SOKNAK 1 1 15/05/2024 12:38:21 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
7 B338213-1   MEY PHOEUN 1 1 15/05/2024 16:41:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
8 A290467-1   บจ.เอซีพีที กรุ๊ป 1 1 15/05/2024 17:53:04 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 A012072-1   สุกรี เบนมะลี 1 1 16/05/2024 11:14:10 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
10 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 1 1 17/05/2024 19:45:09 1 รายได้ >=10,000 บาท
11 TH143289-1   ศศิธร .นันตะลิ 1 1 18/05/2024 15:48:28 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
12 TH228070-1   ศุณิชณัฏฐ์ แซ่ลี 2 2 18/05/2024 20:46:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 B205823-1   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 2 2 19/05/2024 17:15:14 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 2 2 19/05/2024 20:49:34 2 รายได้ >=10,000 บาท
15 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 2 2 20/05/2024 15:37:44 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 5 2 20/05/2024 16:56:22 2 รายได้ >=10,000 บาท
17 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 1 1 20/05/2024 16:58:27 1 รายได้ >=10,000 บาท
18 TH227405-1   เบญจวรรณ อุดสม 2 2 20/05/2024 20:40:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
19 B301008-1   CHHEM SAVY 2 3 20/05/2024 20:54:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
20 B236168-2   ท้าววงจิด เมงว่าง 3 3 20/05/2024 21:18:49 3 รายได้ >=10,000 บาท
21 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 8 7 20/05/2024 21:21:50 7 รายได้ >=10,000 บาท
22 A284370-1   อนุสรณ์ วรรณวิภูษิต 2 2 20/05/2024 21:38:26 2 รายได้ >=10,000 บาท