รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 1 01/06/2020 17:25:49 1 รายได้ >=10,000 บาท
2 A896121-1   พ.ต.ท.เปียว ทองแก้ว + พรรณี ทองแก้ว 1 1 02/06/2020 17:44:27 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 1 02/06/2020 22:41:50 1 รายได้ >=10,000 บาท
4 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 04/06/2020 13:34:42 1 รายได้ >=10,000 บาท
5 A000016-1   ยิ่งเจริญ 1 1 04/06/2020 17:00:26 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
6 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 05/06/2020 15:18:56 1 -
7 A000578-1   พัทธนันท์ เหมทนาม+ สุริยา วิชาผง 1 1 05/06/2020 23:08:47 1 รายได้ >=10,000 บาท