รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 B224017-1   MAM SONANG 1 1 02/10/2019 19:17:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 03/10/2019 11:43:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 A352310-1   นพดล ก่ำต๊ะ 1 1 04/10/2019 16:41:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 04/10/2019 20:05:04 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 A896121-1   พ.ต.ท.เปียว ทองแก้ว + พรรณี ทองแก้ว 1 1 04/10/2019 22:10:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 B069697-1   OU TOUCH 1 1 05/10/2019 21:49:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 07/10/2019 15:05:45 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 07/10/2019 16:58:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 TH020395-9   HOR LEANG KHIM 1 1 08/10/2019 19:10:20 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 08/10/2019 20:43:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
11 B169388-1   SAL KIMSIEN 1 1 08/10/2019 22:02:00 1 -
12 TH274165-1   กำไร บุตรนอก 1 1 09/10/2019 15:16:37 1 -
13 A162399-1   หจ. ไชยกุล (9) 1 1 09/10/2019 15:42:26 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
14 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 1 1 09/10/2019 15:45:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 A896121-3   พ.ต.ท.เปียว ทองแก้ว + พรรณี ทองแก้ว 1 1 09/10/2019 19:08:21 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 TH261038-1   KHUON CHANRY 1 1 09/10/2019 19:50:10 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 B224017-2   MAM SONANG 1 1 10/10/2019 16:02:48 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 A820190-9   HORT KIM 1 1 10/10/2019 18:34:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
19 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 11/10/2019 09:49:05 1 -
20 TH426223-3   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 11/10/2019 15:34:20 1 -
21 A468337-2   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 11/10/2019 17:45:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
22 TH412113-1   ลำดวน สิงห์บุราณ 1 1 12/10/2019 16:28:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 TH441420-1   RUOS KHENIT 1 1 12/10/2019 18:15:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 B200805-1   LY RONG 1 1 12/10/2019 19:24:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 B192581-1   KEAN CHENDA+ THO NHOEM 1 1 12/10/2019 20:44:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
26 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 1 1 12/10/2019 21:33:29 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 A159566-2   สุดารัตน์ วรรณวิภูศิษย์ 1 1 12/10/2019 21:34:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
28 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 1 1 13/10/2019 14:50:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 A012271-1   สาคร รามยัง +ปรานอม รามยัง 1 1 13/10/2019 15:47:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 A294550-2   บจ.ไฟว์สตาร์ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง 1 1 13/10/2019 15:53:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
31 A307845-2   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 13/10/2019 16:11:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
32 A896121-5   พ.ต.ท.เปียว ทองแก้ว + พรรณี ทองแก้ว 1 1 13/10/2019 18:02:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
33 B109284-1   ชะญณัณ หันชะนา 1 1 13/10/2019 21:30:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
34 A426915-15   สราญลักษณ์ อุดมจีรพัฒน์ 1 1 13/10/2019 21:51:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
35 A472524-1   กิตติชัย + พรนภา ผอนนอก 1 1 14/10/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
36 A472524-3   กิตติชัย + พรนภา ผอนนอก 1 1 14/10/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
37 TH485197-1   วันเพ็ญ วงษ์ละคร 1 1 14/10/2019 15:35:57 1 -
38 TH466261-1   REN KHEAV 1 1 14/10/2019 17:25:35 1 -
39 A333369-3   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 14/10/2019 17:59:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
40 A080014-1   จุไรรัตน์ อุดมวัฒนะ 1 1 14/10/2019 18:16:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
41 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 1 1 14/10/2019 20:33:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
42 B221664-1   KHOEM CHUMNET 1 1 15/10/2019 14:40:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
43 B217786-1   MEL BECH 1 1 15/10/2019 18:05:04 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
44 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 15/10/2019 18:12:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
45 A932031-1   ปิ่นทอง สังข์ทอง 1 1 15/10/2019 21:21:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
46 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 1 1 15/10/2019 23:04:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
47 A858060-4   HOR SEANGHAI 1 1 15/10/2019 23:29:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท